KLİNİK

Psikodinamik psikoterapi: Temelleri psikanaliz kuramına dayanan psikodinamik psikoterapi kişilerin öykülerini derinliğiyle konuşabilme, ruhsal zorlanmaları söze çağırabilme, kavrama ve çözüme kavuşturmada mevcut tedavi yöntemlerinin başında gelir.

Psikofarmakoterapi: Özellikle son elli yıl içinde beyin biyokimyası ve ruhsallık arasındaki ilişkileri araştıran çalışmalar sonucu psikiyatride ilaçlarla tedavi (psikofarmakoterapi) alanında belirgin bir gelişme yaşandı. Psikofarmakoterapinin aşırı / yanlış kullanımlarının eleştirisine bir gereksinim olduğu kuşkusuz. Lakin bu eleştiri gereksiniminden psikofarmakoterapinin tümden yararsız olduğu sonucu çıkartılamaz. Merkezimizde psikoterapi ile birlikte uygulanmaktadır.

Bilişsel davranışçı psikoterapi: Ruhsal zorlanmaların dönemsel krizler ve güncel sorunlara karşı alınan tutumlarla ilişkisini değerlendirme ve açığa çıkartmada etkin bir tedavi yöntemidir. Davranışlarımızın belirleyenlerinden olan bilişsel örüntüler üzerinde durulur ve bu alandaki dönüşümlerle ruhsal zorlanmaların giderilmesi hedeflenir.