KURAMSAL

Mobius Psikoterapi Merkezi’nde;

Güncel toplum mühendisliklerine karşı tarihsel-kültürel boyutu dikkate alan toplum ruhsallığı incelemeleri,

Ruhsallığı belli birimlere ayırıp bırakan ya da ayrılıkları tanımaksızın özdeşleştiren, aynılaştıran kabullere karşı bedenin, ruhsallığın ve toplumsallığın ayrılıklarında birliğini kavramsallaştıran psikodiyalektik araştırmalar,

Yaşadığımız coğrafyada sosyokültürel özgünlükler ve bunların ruhsallıkla ilişkisini merak eden Anadolu ruhsallığı incelemeleri,

Başta çağımızda bilinçsiz olanın ifade bulduğu sinema olmak üzere kültür ürünlerinin oluşumunda psikokültürel danışmanlık üzerine çalışmalar yapılmaktadır.