MOBİUS EKİBİ

Dr. Cemal DİNDAR

 

Fotoğraf Sanatçısı : Bilent AYDOĞDU

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra Bakırköy Akıl Hastanesi’nden psikiyatri uzmanlığını aldı. Urfa Devlet Hastanesi’nde çalıştığı dönemde sosyokültürel dinamikler ve ruhsallık ilişkisi üzerine yoğunlaştı. ‘Anadolu ruhsallığı’ çerçevesinde çeşitli makaleler yayınladı ve seminerler verdi. İstanbul’a yerleştikten sonra felsefe ve ruhsallık, toplum psikoloji, psikiyatri eleştirisi, sinema ve ruhsallık alanlarında yaptığı çalışmalarla dikkat çekti ve Akıl Defteri dergisinin editörlüğünü yürüttü.

Ruhsallık bilgileri ile diyalektik düşünceyi birlikte inceleyen psikodiyalektik çalışmalarını sürdüren Dindar’ın yayınlanmış kitapları:
Yuvasız Kuşlar Gibi/ Deliliğin Resimli Sivil Tarihi (Otopsi,2003), Simsiyah Leylekler (Aura kitaplığı, 2004), Politik Psikolojinin Cinleri (Otopsi, 2004), Bilim ve Felsefe Açısından Ruhsallık Bilgileri (Afşar Timuçin ve Yavuz Erten ile birlikte, Bulut, 2007), Nal / Bir Akıl Hastanesinin Hatıra Defteri (Telos, birinci baskı 2007; ikinci baskı, 2013) Bi’at ve Öfke/Recep Tayyip Erdoğan’ın Psikobiyografisi (Birinci baskı, Telos, 2007; ikinci baskı, Cadde, 2011; üçüncü baskı, Telos, 2014), #Direnlibido (Telos, 2013), Darbeci (Destek, 2010, ikinci baskı, Telos, 2014), Celal Odağ:Dünyaya Sevgiyle Bakıyorum, Kendime de(Telos, 2014), Mekânım Yeryüzü (Telos, 2014), Dostoyevskaya İstasyonu (Telos, 2014), Tarih Öncesi Köpekler Havlıyor/Cemal Süreya’nın Psikobiyografisi (Telos, 2015).

×